Blog článkov nákupného centra MÔJ SVET Cabaj Čápor

VYSYCHANIE TUJÍ.

Európou sa šíri nový škodca, napadá okrasné dreviny.

Posledných päť dekád boli chrobáci viazaní na borievku obyčajnú  v strednej Európe veľmi vzácni a ohrození.  Chrobáci sa však dokázali preorientovať na okrasné dreviny, ktoré dnes zdobia takmer každú záhradu a spoločne s ich sadenicami putujú v kamiónoch, udomácňujú sa v celej Európe a spôsobujú usychanie okrasných cyprusov, borievok a predovšetkým tují.

Jedným je tesárik semanotus russicus. Tento druh sa vyvíja v odumretých vetvách a kmeňoch borievok, napáda však aj drevo o väčšom priemere. Slovensko bolo jeho najsevernejším miestom výskytu a nachádzal sa len v niekoľkých rezerváciách na Slovensku a je prísne chránený. 

Hlavný problém je krasoň lamprodila festiva. Zatiaľ čo vyššie spomínaný tesárici žerú hlavne odumierajúce a oslabené stromy a tak by ich šírenie nemalo predstavovať problém, za to krasoni napádajú aj zdravé stromy. Podobne ako krasoň lipový lamprodila rutilans dokáže spôsobiť úhyn zdravej lipy, tak jeho blízky príbuzný krasoň lamprodila festiva dokáže zničiť aj zdravé tuje, borievky a cyprusy. Tým potom hrdzavie ihličie a usychajú. Či je vinníkom naozaj krasoň lamprodila festiva, rozoznáte podľa oválnych otvorov, ktorými sa dospelý chrobáci vyhryzávajú von z dreva.

Na Slovensku bol prvý výskyt zaznamenaný v oblasti Čierna Voda, Vajnory. V súčasnosti je podľa praktických skúseností napadnutá oblasť východného Rakúska , severného Maďarska a na Slovensku od Záhoria, Bratislavu až po Hlohovec.

Chrobáka lamprodila festiva spoznáme ľahko. Svojim lesklým svetlozelený zafarbením je veľmi nápadný, vyzerá akoby bol vytepaný z nejakého zeleného lesklého kovu. Je asi 1 cm veľký. Samička nakladie v období od cca 15.5. do 15.6. po spárení vajíčka do trhliniek na kôre. Z nich sa vyliahnu larvy, ktoré 2 roky požierajú stromy /tuje, cyprusy, borievky/ zvnútra. Potom sa zakuklia a vyliahnutý chrobáci sa prežerú von. Zostanú po nich len oválne otvory, tzv. výletové, ktorými sa dospelé jedince vyhryzávajú z dreva. Podľa nich spoznáme, že máme škodcu na záhrade, ale už je neskoro. Dreviny zhnednú a usychajú. Keď si prezrieme dreviny na hrubších napadnutých konároch, nájdeme 2-3 mm veľké dierky do kôry. Chrobák viac napáda slnečnejšiu stranu drevín.

Ochrana proti škodcovi

Keďže vývojové štádium je každé 2 roky, s najväčšou pravdepodobnosťou od cca 15.5. do 15.6. vychádzajú postupne von za účelom párenia a kladenia vajíčok. Odporúča sa rozvešať na slnečnejšiu stranu drevín žlté lepové dosky, na ktoré by sa mal vychádzajúci chrobák zachytiť. To nám signalizuje, že začína doba párenia. Vtedy je vhodné aplikovať 2-3 chemické postreky viacerými prípravkami v týždňových intervaloch (DURSBAN 480 EC , KARATE ZEON 5CS, MOSPILAN 20SP). Do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo. 

Pri zisťovaní schnutia tují sa taktiež zisťovalo, či sa nejedná o hubovité choroby.Zistilo sa, že ide len o sekundárne príznaky, ktoré nezapríčiňujú vysychanie, ale nachádzame ich v malom množstve na už napadnutých tujách. Napadnuté dreviny treba spáliť.

Prvé kosenie trávnika realizujeme opatrne pri výške porastu  10-13 cm s nabrúsenou a ostrou kosou, prípadne kosačkou.

Ďaľšie kosenie robíme pravidelne podľa stavu porastu a typu trávnika, výšku kosenia však postupne znižujeme na približne 45mm podľa typu trávnika a spôsobu jeho využívania. Pokosenú hmotu porastu odstraňujeme, prípadne pri malých prírastkoch mulčujeme rozdrtenú do porastu, nie však častejšie ako jeden krát za týždeň, aby neprišlo k zaplstnateniu trávnika.

Po prvom kosení môžeme trávnik povalcovať ľahkým valcom, pritlačíme tým korienky mladých rastlín trávy k pôde.Valcovanie po ďalších kosbách nie je nutné.

Pri používaní minerálnych hnojív je najvhodnejšie aplikovať špeciálne trávnikárske hnojivá napr. TRAVSTAR či TRAVCERIT. Klasické hnojivá určené pre poľnohospodárske účely doporučujeme používať aplikovaním malých dávok a v kratších intervaloch.

Kedy rezať kôstkoviny?

 

Pri kôstkovinách poznáme dva druhy rezu.

Prvým je letný rez po zbere úrody t. j. približne v polovici augusta. Týmto rezom spomalíme rast nových letorastov /prírastkov/

Druhým je predjarný rez, týmto rezom prinútime predovšetkým staršie stromy k intenzívnemu rastu, t. j. urýchľujeme rast prírastkov. Rez robíme na prevod a dosiahneme presvetlenie koruny.

Podstatou tejto metódy je odstránenie časti konára rezom nad bočným konárikom

z neho vyrastajúcim vhodným smerom bez ponechania čapíka alebo kýpťa. 
V dôsledku takéhoto rezu sa zmenší veľkosť nadzemnej časti a počet rastových bodov (púčikov), ale na ponechanej časti zostanú zachované vrcholové púčiky, preto sa menej narušuje rovnováha a môže sa uplatniť autoregulačný mechanizmus. Zmenší sa i zásobovanie koreňovej časti asimilátmi, čo má vplyv na jej rozvoj (podobne ako pri prerezávaní), takže sú obmedzené i stimuly podporujúce silu rastu nadzemnej časti.

Pri marhuliach robíme tzv. Šittov rez v polovici júna. Tento rez spočíva v zakrátení letorastov dlhých 35 – 40 cm spravidla o jednu tretinu. Cieľom je podporiť sekundárny obrast a zabezpečiť väčšiu pravidelnosť v úrodnosti stromov.

Maľovanie! Pre každého z nás nie veľmi obľúbená činnosť. Vymaľovaním získa naše bývanie novú tvár a perfektný výsledok zaručene prospeje aj našej nálade.Pri dostatku chuti a času dnes nie je problém zvládnuť aj vymaľovanie celého bytu vlastnými silami. Kvalitné farby a maliarske pomôcky prácu maximálne uľahčujú. Musíme si zapamätať, že základom úspechu je dodržať správny postup pri príprave podkladu a nanášaní farby. Dobrý výsledok v takom prípade máme zaručený.

Aký je teda správny postup?

1. Príprava miestnosti

Vypratať miestnosť a samozrejme ťažšie kusy nábytku treba odsunúť od steny do stredu miestnosti a prikryť starými plachtami či maliarskou fóliou, prípadne si môžeme zakúpiť zrolovaný kartón.Nesmieme zabudnúť prikryť celú podlahu a okná. Dôkladným prikrytím si ušetríme veľa námahy s upratovaním po vymaľovaní, pretože moderné farby majú vysokú priľnavosť k podkladu.Odporúčame oblepiť maliarskou páskou rámy dverí,elektrické vypínače a parapety.

2. Príprava stien

Na stenách pravdepodobne nájdeme viacero vrstiev náterov. Ak sú pevné a neodlupujú sa vtedy ich stačí poumývať saponátovou vodou a nový náter priamo naniesť. Ak sa vrstvy odlupujú najskôr ich oškrabeme prípadne zbrúsime.Na odstránenie starých náterov či tapiet sú na trhu dostupné špeciálne prípravky a nástroje. V prípade zistenia výskytu plesní sa postihnuté miesto ošetrí fungicídnym prípravkom a po určitom čase sa zvyšky plesní odstraňujú špachtľou,kefou prípadne handrou. Opätovnému výskytu plesní zabránime použitím penetračného náteru a prípravkami s fungicídnymi účinkami

3. Vyrovnanie povrchu stien

Maľovanie interiéru je ideálna príležitosť na opravy všetkých otlčených rohov, prasklín v omietke alebo dier po klincoch.Obyčajne sa používajú sadrové alebo akrylátové stierky. Predávajú sa v prášku alebo vo forme pasty, ktorá sa nanáša priamo na prasklinu. Pred začatím opráv treba všetky sypké a nesúdržné časti omietky odstrániť. Zo škár dôkladne povysávať uvoľnené časti omietky a nečistoty. Pred zatmelením je dobré poškodené miesto jemne navlhčiť. Nanášanie pomocou špachtle alebo stierky je veľmi jednoduché. Tmel vytvorí hladký a pevný povrch, ktorý sa po vyschnutí jemne prebrúsi.

4. Penetrácia

Penetračný náter spevňuje podklad, zjednocuje rozdiely v nasiakavosti a bráni tvorbe vlasových trhliniek na finálnej povrchovej úprave. Penetrácia zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náteru. Penetrovať treba aj miesta, kde hrozí vznik škvŕn v dôsledku nehomogénneho podkladu. Okrem miest opravených tmelom sú takýmito rizikovými miestami steny nasiaknuté mastnými výparmi.

5. Nanášanie farby

Pripravený a ošetrený podklad sa nechá vyschnúť. Farba sa potom nanáša pomocou štetky, valčeka alebo striekaním. Pri domácom použití sa najviac osvedčili valčeky, pracuje sa s nimi ľahko a rýchlo. Veľký pomocník je aj teleskopická tyč s ktorou sa dajú pohodlne vymaľovať steny aj strop bez rebríka. Valček odporúčame namočiť do vody na dve-tri hodiny pred maľovaním. Medzitým môžete štetcom pretrieť všetky kúty a miesta spojov, do ktorých sa valčekom nedostaneme.

Maľovanie vždy začíname od stropu. Rozdeľte si ho na niekoľko častí, ktoré postupne vypĺňate. Vždy postupujte smerom od okna do hĺbky miestnosti, aby ste vo svetle videli, či je farba rovnomerne nanesená. Pracovať treba tak rýchlo, aby bola nová maľovka v miestach spojenia ešte mokrá. Valček sa do farby namáča vždy len do troch štvrtín. Rovnomerné rozloženie farby na jeho povrchu zabezpečí otretie valčeka o stieraciu mriežku. Kvôli svetlosti, pocitu priestrannosti a vzdušnosti sa strop zvykne natierať bielou farbou.Po namaľovaní stropu pokračujeme stenami.

Postupujte od okna smerom do miestnosti a stenu si „rozparcelujte“. Valčekom začnite približne v strede steny, potom farbu plynulými pohybmi rozotierajte v zvislých pásoch smerom nahor a dole. Posledný ťah by mal smerovať vždy zhora nadol. Dbajte na to, aby sa jednotlivé pásy na kraji prekrývali, iba tak docielite homogénny vzhľad.Na rovnomerné nanášanie sú citlivé najmä sýte farebné odtiene, preto treba siahnuť po prípravkoch s vysokou krycou schopnosťou.

Po ukončení maliarskych prác odstránime všetky krycie fólie,maliarske pásky prípadne kartóny a všetko dôkladne umyjeme.Nezabudnite na dôkladné odvetranie miestností, pretože pri vysychaní náteru sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo vody.

Váš tím MÔJ SVET

Pokračovanie článku ako založiť trávnik.

ÚDRŽBA TRÁVNIKA

 

Po vyklíčení trávy je nutné trávnik nazaťažovať pokiaľ steblá nedosiahnu dĺžku aspoň 10cm. Pri tejto dĺžke stebiel je už dobre vyvinutý koreňový systém a postupne začína tráva odnožovať- začína sa vytvárať základ budúceho trávnatého koberca.

Pri dĺžke stebiel minimálne 10 cm je nutné urobiť prvú kosbu, ideálne obyčajnou kosou,

v prípadne väčšej plochy kosačkou s dokonale nabrúseným nožom. Zdôrazňujeme nabrúsený, ostrý nôž, v opačnom prípade prichádza k vytrhávaniu rastlín i s koreňmi.

V tejto fáze je trávnik úspešne založený a nastáva čas pravidelnej údržby.

Pravidelná údržba znamená kosenie, hnojenie, polievanie, vertikutácia a odburiňovanie.

Odburiňovaniu sa vo veľkej miere vyhneme pravidelným kosením trávnika. V prípade väčšieho množstva buriny môžeme použiť selektívny herbicíd, na trhu existuje viacero prípravkov stačí si iba vybrať a použiť podľa návodu.

Kosenie trávnika je jednou z najdôležitejších činností pri údržbe trávnika a hlavne pravidelnosť. Golfové trávniky a trávniky pre aktívny šport sa kosia denne a je nutné použiť vretenové kosačky. Na záhradách a trávnikoch pri domoch si vystačíme s rotačnou kosačkou, kosbu prevádzame aspoň raz za týždeň, ideálne dva krát. Bežné trávne zmesy nikdy nekosíme nižšie ako 2,5cm a taktiež trávnik nesmieme nechať prerásť do veľkej výšky. Zásadou je kosiť maximálne 1/3 dĺžky stebla. Posledné kosenie robíme po ukončení rastu na jeseň približne na začiatku novembra.

Hnojením trávnika dodávame živiny, ktoré sa prejavia v rýchlej obnove listov,

v dobrom odnožení trávnika, vo farbe a vitalite. Najdôležitejšie prvky výživy sú dusík a draslík. Dusík je základnou zložkou pri výžive rastlín. Jeho dostatok sa prejaví silným a zdravým rastom .Draslík podporuje dozrievanie pletív v listoch a podporuje ďalší rast a odnožovanie. Účinky draslíka nám pomôžu na jeseň kedy ho podávame vo vyšších dávkach, aby nám trávnik lepšie prezimoval.

Vertikutácia trávnika sa robí v jarných mesiacoch / apríl/, ale taktiež najneskôr na začiatku jesene /september/ . Prevzdušnenie trávnika môžeme robiť pomocou vertikutačných hrablí, alebo pomocou elektrických a motorových vertikutátorov. Vertikutáciou prichádza k prerezávaniu trávnika, odstraňovaniu starých odumretých častí trávy, machu a k prevzdušneniu pôdy a tým ľahšie prenikajú živiny, vlaha a vzduch ku koreňom trávy. Vetikutáciou dosiahneme hustejší rast a pružnosť trávnika. Kvalitne a správne ošetrený trávnik je krásnym doplnkom našej záhrady a priatelia Vám ho budú isto závidieť.

Určite si kladiete otázku prečo sme nespomenuli použitie trávových pásov a roliek už hotového predpestovaného trávnika. Tento spôsob /určite veľmi rýchly/ sa spája hlavne s jeseňou pretože koreňový systém sa musí prepojiť s podložím. Na jar a v lete sa tráva snaží o svoje rozmnožovanie a na jeseň posilňuje svoj koreňový systém a táto fáza pri položení predpestovaného trávnika je najdôležitejšia.

Príjemné chvíle pri zakladaní trávnika Vám praje tím MÔJ SVET.

 

 

 

 

 

  • 1
  • 2