Blog článkov nákupného centra MÔJ SVET Cabaj Čápor

Pokračovanie článku ako založiť trávnik.

ÚDRŽBA TRÁVNIKA

 

Po vyklíčení trávy je nutné trávnik nazaťažovať pokiaľ steblá nedosiahnu dĺžku aspoň 10cm. Pri tejto dĺžke stebiel je už dobre vyvinutý koreňový systém a postupne začína tráva odnožovať- začína sa vytvárať základ budúceho trávnatého koberca.

Pri dĺžke stebiel minimálne 10 cm je nutné urobiť prvú kosbu, ideálne obyčajnou kosou,

v prípadne väčšej plochy kosačkou s dokonale nabrúseným nožom. Zdôrazňujeme nabrúsený, ostrý nôž, v opačnom prípade prichádza k vytrhávaniu rastlín i s koreňmi.

V tejto fáze je trávnik úspešne založený a nastáva čas pravidelnej údržby.

Pravidelná údržba znamená kosenie, hnojenie, polievanie, vertikutácia a odburiňovanie.

Odburiňovaniu sa vo veľkej miere vyhneme pravidelným kosením trávnika. V prípade väčšieho množstva buriny môžeme použiť selektívny herbicíd, na trhu existuje viacero prípravkov stačí si iba vybrať a použiť podľa návodu.

Kosenie trávnika je jednou z najdôležitejších činností pri údržbe trávnika a hlavne pravidelnosť. Golfové trávniky a trávniky pre aktívny šport sa kosia denne a je nutné použiť vretenové kosačky. Na záhradách a trávnikoch pri domoch si vystačíme s rotačnou kosačkou, kosbu prevádzame aspoň raz za týždeň, ideálne dva krát. Bežné trávne zmesy nikdy nekosíme nižšie ako 2,5cm a taktiež trávnik nesmieme nechať prerásť do veľkej výšky. Zásadou je kosiť maximálne 1/3 dĺžky stebla. Posledné kosenie robíme po ukončení rastu na jeseň približne na začiatku novembra.

Hnojením trávnika dodávame živiny, ktoré sa prejavia v rýchlej obnove listov,

v dobrom odnožení trávnika, vo farbe a vitalite. Najdôležitejšie prvky výživy sú dusík a draslík. Dusík je základnou zložkou pri výžive rastlín. Jeho dostatok sa prejaví silným a zdravým rastom .Draslík podporuje dozrievanie pletív v listoch a podporuje ďalší rast a odnožovanie. Účinky draslíka nám pomôžu na jeseň kedy ho podávame vo vyšších dávkach, aby nám trávnik lepšie prezimoval.

Vertikutácia trávnika sa robí v jarných mesiacoch / apríl/, ale taktiež najneskôr na začiatku jesene /september/ . Prevzdušnenie trávnika môžeme robiť pomocou vertikutačných hrablí, alebo pomocou elektrických a motorových vertikutátorov. Vertikutáciou prichádza k prerezávaniu trávnika, odstraňovaniu starých odumretých častí trávy, machu a k prevzdušneniu pôdy a tým ľahšie prenikajú živiny, vlaha a vzduch ku koreňom trávy. Vetikutáciou dosiahneme hustejší rast a pružnosť trávnika. Kvalitne a správne ošetrený trávnik je krásnym doplnkom našej záhrady a priatelia Vám ho budú isto závidieť.

Určite si kladiete otázku prečo sme nespomenuli použitie trávových pásov a roliek už hotového predpestovaného trávnika. Tento spôsob /určite veľmi rýchly/ sa spája hlavne s jeseňou pretože koreňový systém sa musí prepojiť s podložím. Na jar a v lete sa tráva snaží o svoje rozmnožovanie a na jeseň posilňuje svoj koreňový systém a táto fáza pri položení predpestovaného trávnika je najdôležitejšia.

Príjemné chvíle pri zakladaní trávnika Vám praje tím MÔJ SVET.

 

 

 

 

 

AKO ZALOŽIŤ TRÁVNIK?

Skončili ste s rekonštrukciou domu, máte dokončenú novostavbu, či iba spustnutý dvor?

Poradíme Vám ako dopestovať kvalitný trávnik.

 

Kvalitný trávnik dosiahneme iba na stanovisku, ktoré je zaliate slnkom. Všetky trávy milujú slnko, iba niektoré druhy tráv majú rady tieň príp. polotien. Stojí za zváženie, či do polotieňa nie je vhodné umiestniť iné rastliny, ktoré dodajú tomuto miestu iný ráz. Pozemok, na ktorom chceme dopestovať trávnik, by mal mať správny sklon a to z dôvodu vytvárania kaluží pri prudkých zrážkach. Ľahké zeminy zvládnu i príval vody, ťažké vytvárajú mláky a v týchto miestach trávnik začína zahnívať a tvorí žlté fľaky. Pri vysievaní trávnika sa môžeme rozhodnúť, či chceme mať trávnik okrasný alebo úžitkový. Na úžitkovom môžeme športovať, zabávať sa, tento trávnik nie je náročný na údržbu. Na okrasnom trávniku musíme rátať s vysokou mierou údržby a intenzívnej starostlivosti, je náchylný na ušliapanie. Už vopred pred založením trávnika je dôležité rozhodnúť sa, aký typ trávnika chceme mať a či sme schopní venovať sa trávniku naplno.

 AKÉ MNOŽSTVO OSIVA POTREBUJEME?

Odporúčaná dávka osiva trávy je 20-40g na štvorcový meter t. j. 2-4 kg na jeden ár vysievanej plochy v závislosti od toho ktorého druhu vysievanej trávy. V prípade, ak chceme mať hustý trávnik od začiatku pri výseve sa pohybujeme na hornej hranici potrebného množstva osiva.

Ideálny čas na výsadbu trávnika je jar, pôda nie je príliš prehriata, má v sebe dostatok vlahy. Pred samotnou sejbou je dôležité zničiť nežiadúce buriny, ktoré dokážu udusiť  trávnik. Máme dve možnosti a to mechanické zničenie burín a tou druhou je použitie herbicídov priamo na zelené časti burín. Dopadom herbicídu na listy burín preniká  herbicíd  priamo do rastlín, zastavuje sa fotosyntéza a buriny  v priebehu 2 týždňov uschnú.

Samotná príprava pozemku pozostáva z viacerých krokov. Prvým je odstrániť všetky väčšie či menšie kamene, konáre, jednoducho všetko, čo prekáža dokonalému rozrobeniu pôdy na jemnú štruktúru, druhým je samotné rozrobenie pôdy mechanizáciou s následným opakovaným vyčistením od kameňov a urovnanie pôdy hrabľami. Veľmi dôležitým krokom je utlačenie pôdy tak, aby nezostala nakyprená, pretože po vysiatí trávnika a následnom polievaní by prišlo k prepadávaniu neutlačenej pôdy a problém je na svete. Na utlačenie pôdy môžeme použiť širšiu dosku na ktorú sa postavíme  a utláčeme. Posledným krokom je jemné zrovnanie utlačenej vrstvy pôdy hrabľami. Až teraz môžeme pristúpiť k samotnej sejbe.

 AKO VYSIEVAŤ?

Ručné vysievanie je jednoduché a môžeme ho použiť pri menších plochách, pri plochách väčších je nutné použiť špeciálne sejačky. Ideálne je vysievať za bezvetria a semeno trávy  vysievať z malej výšky, dbáme na rovnomerné rozsievanie po celej ploche. Nezabudnime na štartovaciu dávku hnojiva.

Po vysiatí zapracujeme hrabľami semeno s hnojivom do pôdy a dôkladne uvalcujeme. Posledným krokom pri vysievaní je rovnomerné zavlaženie čerstvo vysiatej trávy a udržiavať povrch neustále vlhký, aby neprišlo k vyschnutiu klíčiacej trávy a  k  vytvoreniu prísušku. Približne o 10 dní  začne tráva klíčiť.

 

Ako postupovať ďalej v starostlivosti o novozaložený trávnik sa dozviete v nasledujúcom článku už čoskoro.

 

 

Najdôležitejšou časťou ochrany ovocných a okrasných drevín je ničenie prezimujúcich škodcov-ich vajíčok a lariev a to ešte skôr než spôsobia väčšie škody. Predjarným postrekom ničíme všetkých škodcov prezimujúcich na drevinách t.j. vošky, roztočec ovocný, štítničky, puklica slivková, méra jabloňová, piadivky a pod. Aplikáciu postreku robíme zásadne až po vypučaní t.j. najskôr v štádiu myšieho uška, ale najneskôr tesne pred kvitnutím jednotlivých drevín. V oblastiach vysokého výskytu kvetovky jabloňovej aplikujeme postrek v štádiu zelených kvetných pukov. Predjarný postrek má veľmi dôležité postavenie v boji proti škodcom, ktorí sa zdržujú a škodia na kôre stromov, pretože sú zasiahnuteľní iba na jar, keď sú stromy neolistené.

Ako pôsobí predjarný postrek? Predjarný postrek obsahuje insekticídnu zložku a repkový olej: insekticídna zložka ničí škodcov priamo ako dotykový jed, repkový olej vytvára na povrchu ošetrovaných drevín súvislý film, ktorý bráni vajíčkam a larvám v dýchaní. Čím je teplejšie,tým škodcovia intenzívnejšie dýchajú a o to výraznejšie sa  prejaví ničivý účinok insekticídu s olejom.

Z tohto dôvodu by sa teplota mala pohybovať nad 15°C.Postrek musí byť výdatný a dôkladný a samotná aplikácia by sa mala vykonávať za bezvetria.

 

MYKORHÍZNE HUBY SYMBIVIT

 Mykorhízne huby sú mikroskopické vlákna,ktoré sa napoja na korene rastlín a stromov a prinášajú vodu a živiny, podporujú rastliny počas jej celého života,zlepšujú kvitnutie, rast, odolnosť a viažu oxid uhličitý v pôde. Mykorhízne huby sú vhodné pre kvitnúce rastliny, izbové rastliny, zeleninu, ovocné stromy, tuje,tisy, cyprušteky, javore a jasene.

MYKORHÍZNE HUBY sa pri aplikácii  musia dostať do priameho kontaktu s koreňmi rastlín.Pri výsadbe nasypeme huby tak aby pokryli dno jamy,  v prípade už vysadených rastlín vyhĺbime jamky vedúce ku koreňom a huby nasypeme do týchto jamiek.

Veľmi dobrá správa je, že rastliny nedokážeme týmito hubami predávkovať, pri použití vyššej dávky zabezpečíme lepší rozvoj mykorhízy avšak je nutné poznamenať, že nadmerné používanie fungicídov a chemických hnojív znižuje účinok mykorhíznych húb.

 

 

AKO HNOJIŤ OVOCNÉ STROMY

Pestovaním ovocných stromov, ktoré sú náročné na živiny, na jednom mieste veľa rokov prichádza k jednostrannému odčerpávaniu živín.Na to aby bolo hojenie účinné je nutné hnojivá zapracovať do pôdy.Veľké nároky na živiny majú jablone, broskyne, hrušky,marhule či slivky ale taktiež ríbezle, maliny a egreše.Menšie nároky na výživu má napríklad orech či čerešne.

Rozhodujúci vplyv na rast a rodivosť ovocných stromov má dusík.Dávkovanie dusíka zvolíme podľa plodnosti a rastu stromov. Prehnojenie dusíkom sa prejaví fyziologickými poruchami,plody sú menšie a horšie sa skladujú.

Dávkovanie dusíkatých hnojív:

 na začiatku pučania stromov - pribižne 50% z celkovej dávky

 po odkvitnutí – približne 25% z celkovej dávky
 po júnovom opade – 15% z celkovej dávky
 po zbere – 10% z celkovej dávky

 

Nesmieme zabúdať aj na ďalšie živiny s veľkým vplyvom na zdravotný stav, rast a úrodu stromov:

-draslík vplýva na odolnosť proti nízkym teplotám,stromy ľahšie prekonávajú obdobie sucha

-vápnik vplýva na kvalitu plodov a ich skladovateľnosť

-horčík-vplýva na fotosyntézu,nedostatok sa prejavuje žltnutím listov

-mikroprvky-meď,železo, chlór, bór, zinok. Mikroprvky sa aplikujú postrekom na list.

Veľmi dôležitým prvkom v hnojení ovocných stromov je používanie organických hnojív/kompost,lístie,hnoj/. Hnojenie môžeme prevádzať v jesennom aj jarnom období.Organické hnojivá zapracovávame  plytko do pôdy.

Správne hnojenie anorganickými a organickými hnojivami a vzájomná vyváženosť vo výžive stromov počas vegetácie vplýva nielen na aktuálnu úrodu ale rozhoduje aj o úrode budúcej.

Veľa zábavy a krásnu úrodu Vám praje môj svet

 

 

  • 1
  • 2