Blog článkov nákupného centra MÔJ SVET Cabaj Čápor

Kedy rezať kôstkoviny?

 

Pri kôstkovinách poznáme dva druhy rezu.

Prvým je letný rez po zbere úrody t. j. približne v polovici augusta. Týmto rezom spomalíme rast nových letorastov /prírastkov/

Druhým je predjarný rez, týmto rezom prinútime predovšetkým staršie stromy k intenzívnemu rastu, t. j. urýchľujeme rast prírastkov. Rez robíme na prevod a dosiahneme presvetlenie koruny.

Podstatou tejto metódy je odstránenie časti konára rezom nad bočným konárikom

z neho vyrastajúcim vhodným smerom bez ponechania čapíka alebo kýpťa. 
V dôsledku takéhoto rezu sa zmenší veľkosť nadzemnej časti a počet rastových bodov (púčikov), ale na ponechanej časti zostanú zachované vrcholové púčiky, preto sa menej narušuje rovnováha a môže sa uplatniť autoregulačný mechanizmus. Zmenší sa i zásobovanie koreňovej časti asimilátmi, čo má vplyv na jej rozvoj (podobne ako pri prerezávaní), takže sú obmedzené i stimuly podporujúce silu rastu nadzemnej časti.

Pri marhuliach robíme tzv. Šittov rez v polovici júna. Tento rez spočíva v zakrátení letorastov dlhých 35 – 40 cm spravidla o jednu tretinu. Cieľom je podporiť sekundárny obrast a zabezpečiť väčšiu pravidelnosť v úrodnosti stromov.

Čo robí záhradkár v zime?

V januári a februári, ak nie je teplota nižšia ako -5°C môžeme urobiť rez drobného ovocia, nie však jadroviny a kôstkoviny. Nerobíme však radikálny rez, ale iba zrieďovací, pretože sa môžeme obrať o veľkú časť možnej úrody.

Zimný čas je vhodný aj na rez okrasných drevín a kríkov najmä na zmladzovanie starších krov.

V zime netreba zabudnúť na zalievanie vždyzelených kríkov a stromčekov v záhrade.

V prípade, že už vonku nie sú silné mrazy môžeme rezať vinič. Prúdenie miazgy vo viniči začína veľmi skoro, preto s rezom neotáľame. Pri neskorom reze dochádza k slzeniu viniča, pričom vinič stráca veľké množstvo miazgy. Odstraňujeme zbytočné, vyrodené a poškodené výhonky a ponechávame iba rodivé výhonky jednoročného dreva vyrastajúce z dvojročného dreva.

Maľovanie! Pre každého z nás nie veľmi obľúbená činnosť. Vymaľovaním získa naše bývanie novú tvár a perfektný výsledok zaručene prospeje aj našej nálade.Pri dostatku chuti a času dnes nie je problém zvládnuť aj vymaľovanie celého bytu vlastnými silami. Kvalitné farby a maliarske pomôcky prácu maximálne uľahčujú. Musíme si zapamätať, že základom úspechu je dodržať správny postup pri príprave podkladu a nanášaní farby. Dobrý výsledok v takom prípade máme zaručený.

Aký je teda správny postup?

1. Príprava miestnosti

Vypratať miestnosť a samozrejme ťažšie kusy nábytku treba odsunúť od steny do stredu miestnosti a prikryť starými plachtami či maliarskou fóliou, prípadne si môžeme zakúpiť zrolovaný kartón.Nesmieme zabudnúť prikryť celú podlahu a okná. Dôkladným prikrytím si ušetríme veľa námahy s upratovaním po vymaľovaní, pretože moderné farby majú vysokú priľnavosť k podkladu.Odporúčame oblepiť maliarskou páskou rámy dverí,elektrické vypínače a parapety.

2. Príprava stien

Na stenách pravdepodobne nájdeme viacero vrstiev náterov. Ak sú pevné a neodlupujú sa vtedy ich stačí poumývať saponátovou vodou a nový náter priamo naniesť. Ak sa vrstvy odlupujú najskôr ich oškrabeme prípadne zbrúsime.Na odstránenie starých náterov či tapiet sú na trhu dostupné špeciálne prípravky a nástroje. V prípade zistenia výskytu plesní sa postihnuté miesto ošetrí fungicídnym prípravkom a po určitom čase sa zvyšky plesní odstraňujú špachtľou,kefou prípadne handrou. Opätovnému výskytu plesní zabránime použitím penetračného náteru a prípravkami s fungicídnymi účinkami

3. Vyrovnanie povrchu stien

Maľovanie interiéru je ideálna príležitosť na opravy všetkých otlčených rohov, prasklín v omietke alebo dier po klincoch.Obyčajne sa používajú sadrové alebo akrylátové stierky. Predávajú sa v prášku alebo vo forme pasty, ktorá sa nanáša priamo na prasklinu. Pred začatím opráv treba všetky sypké a nesúdržné časti omietky odstrániť. Zo škár dôkladne povysávať uvoľnené časti omietky a nečistoty. Pred zatmelením je dobré poškodené miesto jemne navlhčiť. Nanášanie pomocou špachtle alebo stierky je veľmi jednoduché. Tmel vytvorí hladký a pevný povrch, ktorý sa po vyschnutí jemne prebrúsi.

4. Penetrácia

Penetračný náter spevňuje podklad, zjednocuje rozdiely v nasiakavosti a bráni tvorbe vlasových trhliniek na finálnej povrchovej úprave. Penetrácia zvyšuje priľnavosť ďalších vrstiev náteru. Penetrovať treba aj miesta, kde hrozí vznik škvŕn v dôsledku nehomogénneho podkladu. Okrem miest opravených tmelom sú takýmito rizikovými miestami steny nasiaknuté mastnými výparmi.

5. Nanášanie farby

Pripravený a ošetrený podklad sa nechá vyschnúť. Farba sa potom nanáša pomocou štetky, valčeka alebo striekaním. Pri domácom použití sa najviac osvedčili valčeky, pracuje sa s nimi ľahko a rýchlo. Veľký pomocník je aj teleskopická tyč s ktorou sa dajú pohodlne vymaľovať steny aj strop bez rebríka. Valček odporúčame namočiť do vody na dve-tri hodiny pred maľovaním. Medzitým môžete štetcom pretrieť všetky kúty a miesta spojov, do ktorých sa valčekom nedostaneme.

Maľovanie vždy začíname od stropu. Rozdeľte si ho na niekoľko častí, ktoré postupne vypĺňate. Vždy postupujte smerom od okna do hĺbky miestnosti, aby ste vo svetle videli, či je farba rovnomerne nanesená. Pracovať treba tak rýchlo, aby bola nová maľovka v miestach spojenia ešte mokrá. Valček sa do farby namáča vždy len do troch štvrtín. Rovnomerné rozloženie farby na jeho povrchu zabezpečí otretie valčeka o stieraciu mriežku. Kvôli svetlosti, pocitu priestrannosti a vzdušnosti sa strop zvykne natierať bielou farbou.Po namaľovaní stropu pokračujeme stenami.

Postupujte od okna smerom do miestnosti a stenu si „rozparcelujte“. Valčekom začnite približne v strede steny, potom farbu plynulými pohybmi rozotierajte v zvislých pásoch smerom nahor a dole. Posledný ťah by mal smerovať vždy zhora nadol. Dbajte na to, aby sa jednotlivé pásy na kraji prekrývali, iba tak docielite homogénny vzhľad.Na rovnomerné nanášanie sú citlivé najmä sýte farebné odtiene, preto treba siahnuť po prípravkoch s vysokou krycou schopnosťou.

Po ukončení maliarskych prác odstránime všetky krycie fólie,maliarske pásky prípadne kartóny a všetko dôkladne umyjeme.Nezabudnite na dôkladné odvetranie miestností, pretože pri vysychaní náteru sa do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo vody.

Váš tím MÔJ SVET

Pokračovanie článku ako založiť trávnik.

ÚDRŽBA TRÁVNIKA

 

Po vyklíčení trávy je nutné trávnik nazaťažovať pokiaľ steblá nedosiahnu dĺžku aspoň 10cm. Pri tejto dĺžke stebiel je už dobre vyvinutý koreňový systém a postupne začína tráva odnožovať- začína sa vytvárať základ budúceho trávnatého koberca.

Pri dĺžke stebiel minimálne 10 cm je nutné urobiť prvú kosbu, ideálne obyčajnou kosou,

v prípadne väčšej plochy kosačkou s dokonale nabrúseným nožom. Zdôrazňujeme nabrúsený, ostrý nôž, v opačnom prípade prichádza k vytrhávaniu rastlín i s koreňmi.

V tejto fáze je trávnik úspešne založený a nastáva čas pravidelnej údržby.

Pravidelná údržba znamená kosenie, hnojenie, polievanie, vertikutácia a odburiňovanie.

Odburiňovaniu sa vo veľkej miere vyhneme pravidelným kosením trávnika. V prípade väčšieho množstva buriny môžeme použiť selektívny herbicíd, na trhu existuje viacero prípravkov stačí si iba vybrať a použiť podľa návodu.

Kosenie trávnika je jednou z najdôležitejších činností pri údržbe trávnika a hlavne pravidelnosť. Golfové trávniky a trávniky pre aktívny šport sa kosia denne a je nutné použiť vretenové kosačky. Na záhradách a trávnikoch pri domoch si vystačíme s rotačnou kosačkou, kosbu prevádzame aspoň raz za týždeň, ideálne dva krát. Bežné trávne zmesy nikdy nekosíme nižšie ako 2,5cm a taktiež trávnik nesmieme nechať prerásť do veľkej výšky. Zásadou je kosiť maximálne 1/3 dĺžky stebla. Posledné kosenie robíme po ukončení rastu na jeseň približne na začiatku novembra.

Hnojením trávnika dodávame živiny, ktoré sa prejavia v rýchlej obnove listov,

v dobrom odnožení trávnika, vo farbe a vitalite. Najdôležitejšie prvky výživy sú dusík a draslík. Dusík je základnou zložkou pri výžive rastlín. Jeho dostatok sa prejaví silným a zdravým rastom .Draslík podporuje dozrievanie pletív v listoch a podporuje ďalší rast a odnožovanie. Účinky draslíka nám pomôžu na jeseň kedy ho podávame vo vyšších dávkach, aby nám trávnik lepšie prezimoval.

Vertikutácia trávnika sa robí v jarných mesiacoch / apríl/, ale taktiež najneskôr na začiatku jesene /september/ . Prevzdušnenie trávnika môžeme robiť pomocou vertikutačných hrablí, alebo pomocou elektrických a motorových vertikutátorov. Vertikutáciou prichádza k prerezávaniu trávnika, odstraňovaniu starých odumretých častí trávy, machu a k prevzdušneniu pôdy a tým ľahšie prenikajú živiny, vlaha a vzduch ku koreňom trávy. Vetikutáciou dosiahneme hustejší rast a pružnosť trávnika. Kvalitne a správne ošetrený trávnik je krásnym doplnkom našej záhrady a priatelia Vám ho budú isto závidieť.

Určite si kladiete otázku prečo sme nespomenuli použitie trávových pásov a roliek už hotového predpestovaného trávnika. Tento spôsob /určite veľmi rýchly/ sa spája hlavne s jeseňou pretože koreňový systém sa musí prepojiť s podložím. Na jar a v lete sa tráva snaží o svoje rozmnožovanie a na jeseň posilňuje svoj koreňový systém a táto fáza pri položení predpestovaného trávnika je najdôležitejšia.

Príjemné chvíle pri zakladaní trávnika Vám praje tím MÔJ SVET.

 

 

 

 

 

AKO ZALOŽIŤ TRÁVNIK?

Skončili ste s rekonštrukciou domu, máte dokončenú novostavbu, či iba spustnutý dvor?

Poradíme Vám ako dopestovať kvalitný trávnik.

 

Kvalitný trávnik dosiahneme iba na stanovisku, ktoré je zaliate slnkom. Všetky trávy milujú slnko, iba niektoré druhy tráv majú rady tieň príp. polotien. Stojí za zváženie, či do polotieňa nie je vhodné umiestniť iné rastliny, ktoré dodajú tomuto miestu iný ráz. Pozemok, na ktorom chceme dopestovať trávnik, by mal mať správny sklon a to z dôvodu vytvárania kaluží pri prudkých zrážkach. Ľahké zeminy zvládnu i príval vody, ťažké vytvárajú mláky a v týchto miestach trávnik začína zahnívať a tvorí žlté fľaky. Pri vysievaní trávnika sa môžeme rozhodnúť, či chceme mať trávnik okrasný alebo úžitkový. Na úžitkovom môžeme športovať, zabávať sa, tento trávnik nie je náročný na údržbu. Na okrasnom trávniku musíme rátať s vysokou mierou údržby a intenzívnej starostlivosti, je náchylný na ušliapanie. Už vopred pred založením trávnika je dôležité rozhodnúť sa, aký typ trávnika chceme mať a či sme schopní venovať sa trávniku naplno.

 AKÉ MNOŽSTVO OSIVA POTREBUJEME?

Odporúčaná dávka osiva trávy je 20-40g na štvorcový meter t. j. 2-4 kg na jeden ár vysievanej plochy v závislosti od toho ktorého druhu vysievanej trávy. V prípade, ak chceme mať hustý trávnik od začiatku pri výseve sa pohybujeme na hornej hranici potrebného množstva osiva.

Ideálny čas na výsadbu trávnika je jar, pôda nie je príliš prehriata, má v sebe dostatok vlahy. Pred samotnou sejbou je dôležité zničiť nežiadúce buriny, ktoré dokážu udusiť  trávnik. Máme dve možnosti a to mechanické zničenie burín a tou druhou je použitie herbicídov priamo na zelené časti burín. Dopadom herbicídu na listy burín preniká  herbicíd  priamo do rastlín, zastavuje sa fotosyntéza a buriny  v priebehu 2 týždňov uschnú.

Samotná príprava pozemku pozostáva z viacerých krokov. Prvým je odstrániť všetky väčšie či menšie kamene, konáre, jednoducho všetko, čo prekáža dokonalému rozrobeniu pôdy na jemnú štruktúru, druhým je samotné rozrobenie pôdy mechanizáciou s následným opakovaným vyčistením od kameňov a urovnanie pôdy hrabľami. Veľmi dôležitým krokom je utlačenie pôdy tak, aby nezostala nakyprená, pretože po vysiatí trávnika a následnom polievaní by prišlo k prepadávaniu neutlačenej pôdy a problém je na svete. Na utlačenie pôdy môžeme použiť širšiu dosku na ktorú sa postavíme  a utláčeme. Posledným krokom je jemné zrovnanie utlačenej vrstvy pôdy hrabľami. Až teraz môžeme pristúpiť k samotnej sejbe.

 AKO VYSIEVAŤ?

Ručné vysievanie je jednoduché a môžeme ho použiť pri menších plochách, pri plochách väčších je nutné použiť špeciálne sejačky. Ideálne je vysievať za bezvetria a semeno trávy  vysievať z malej výšky, dbáme na rovnomerné rozsievanie po celej ploche. Nezabudnime na štartovaciu dávku hnojiva.

Po vysiatí zapracujeme hrabľami semeno s hnojivom do pôdy a dôkladne uvalcujeme. Posledným krokom pri vysievaní je rovnomerné zavlaženie čerstvo vysiatej trávy a udržiavať povrch neustále vlhký, aby neprišlo k vyschnutiu klíčiacej trávy a  k  vytvoreniu prísušku. Približne o 10 dní  začne tráva klíčiť.

 

Ako postupovať ďalej v starostlivosti o novozaložený trávnik sa dozviete v nasledujúcom článku už čoskoro.

 

  • 1
  • 2