Blog článkov nákupného centra MÔJ SVET Cabaj Čápor

VYSYCHANIE TUJÍ.

Európou sa šíri nový škodca, napadá okrasné dreviny.

Posledných päť dekád boli chrobáci viazaní na borievku obyčajnú  v strednej Európe veľmi vzácni a ohrození.  Chrobáci sa však dokázali preorientovať na okrasné dreviny, ktoré dnes zdobia takmer každú záhradu a spoločne s ich sadenicami putujú v kamiónoch, udomácňujú sa v celej Európe a spôsobujú usychanie okrasných cyprusov, borievok a predovšetkým tují.

Jedným je tesárik semanotus russicus. Tento druh sa vyvíja v odumretých vetvách a kmeňoch borievok, napáda však aj drevo o väčšom priemere. Slovensko bolo jeho najsevernejším miestom výskytu a nachádzal sa len v niekoľkých rezerváciách na Slovensku a je prísne chránený. 

Hlavný problém je krasoň lamprodila festiva. Zatiaľ čo vyššie spomínaný tesárici žerú hlavne odumierajúce a oslabené stromy a tak by ich šírenie nemalo predstavovať problém, za to krasoni napádajú aj zdravé stromy. Podobne ako krasoň lipový lamprodila rutilans dokáže spôsobiť úhyn zdravej lipy, tak jeho blízky príbuzný krasoň lamprodila festiva dokáže zničiť aj zdravé tuje, borievky a cyprusy. Tým potom hrdzavie ihličie a usychajú. Či je vinníkom naozaj krasoň lamprodila festiva, rozoznáte podľa oválnych otvorov, ktorými sa dospelý chrobáci vyhryzávajú von z dreva.

Na Slovensku bol prvý výskyt zaznamenaný v oblasti Čierna Voda, Vajnory. V súčasnosti je podľa praktických skúseností napadnutá oblasť východného Rakúska , severného Maďarska a na Slovensku od Záhoria, Bratislavu až po Hlohovec.

Chrobáka lamprodila festiva spoznáme ľahko. Svojim lesklým svetlozelený zafarbením je veľmi nápadný, vyzerá akoby bol vytepaný z nejakého zeleného lesklého kovu. Je asi 1 cm veľký. Samička nakladie v období od cca 15.5. do 15.6. po spárení vajíčka do trhliniek na kôre. Z nich sa vyliahnu larvy, ktoré 2 roky požierajú stromy /tuje, cyprusy, borievky/ zvnútra. Potom sa zakuklia a vyliahnutý chrobáci sa prežerú von. Zostanú po nich len oválne otvory, tzv. výletové, ktorými sa dospelé jedince vyhryzávajú z dreva. Podľa nich spoznáme, že máme škodcu na záhrade, ale už je neskoro. Dreviny zhnednú a usychajú. Keď si prezrieme dreviny na hrubších napadnutých konároch, nájdeme 2-3 mm veľké dierky do kôry. Chrobák viac napáda slnečnejšiu stranu drevín.

Ochrana proti škodcovi

Keďže vývojové štádium je každé 2 roky, s najväčšou pravdepodobnosťou od cca 15.5. do 15.6. vychádzajú postupne von za účelom párenia a kladenia vajíčok. Odporúča sa rozvešať na slnečnejšiu stranu drevín žlté lepové dosky, na ktoré by sa mal vychádzajúci chrobák zachytiť. To nám signalizuje, že začína doba párenia. Vtedy je vhodné aplikovať 2-3 chemické postreky viacerými prípravkami v týždňových intervaloch (DURSBAN 480 EC , KARATE ZEON 5CS, MOSPILAN 20SP). Do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo. 

Pri zisťovaní schnutia tují sa taktiež zisťovalo, či sa nejedná o hubovité choroby.Zistilo sa, že ide len o sekundárne príznaky, ktoré nezapríčiňujú vysychanie, ale nachádzame ich v malom množstve na už napadnutých tujách. Napadnuté dreviny treba spáliť.

Prvé kosenie trávnika realizujeme opatrne pri výške porastu  10-13 cm s nabrúsenou a ostrou kosou, prípadne kosačkou.

Ďaľšie kosenie robíme pravidelne podľa stavu porastu a typu trávnika, výšku kosenia však postupne znižujeme na približne 45mm podľa typu trávnika a spôsobu jeho využívania. Pokosenú hmotu porastu odstraňujeme, prípadne pri malých prírastkoch mulčujeme rozdrtenú do porastu, nie však častejšie ako jeden krát za týždeň, aby neprišlo k zaplstnateniu trávnika.

Po prvom kosení môžeme trávnik povalcovať ľahkým valcom, pritlačíme tým korienky mladých rastlín trávy k pôde.Valcovanie po ďalších kosbách nie je nutné.

Pri používaní minerálnych hnojív je najvhodnejšie aplikovať špeciálne trávnikárske hnojivá napr. TRAVSTAR či TRAVCERIT. Klasické hnojivá určené pre poľnohospodárske účely doporučujeme používať aplikovaním malých dávok a v kratších intervaloch.

Kedy rezať kôstkoviny?

 

Pri kôstkovinách poznáme dva druhy rezu.

Prvým je letný rez po zbere úrody t. j. približne v polovici augusta. Týmto rezom spomalíme rast nových letorastov /prírastkov/

Druhým je predjarný rez, týmto rezom prinútime predovšetkým staršie stromy k intenzívnemu rastu, t. j. urýchľujeme rast prírastkov. Rez robíme na prevod a dosiahneme presvetlenie koruny.

Podstatou tejto metódy je odstránenie časti konára rezom nad bočným konárikom

z neho vyrastajúcim vhodným smerom bez ponechania čapíka alebo kýpťa. 
V dôsledku takéhoto rezu sa zmenší veľkosť nadzemnej časti a počet rastových bodov (púčikov), ale na ponechanej časti zostanú zachované vrcholové púčiky, preto sa menej narušuje rovnováha a môže sa uplatniť autoregulačný mechanizmus. Zmenší sa i zásobovanie koreňovej časti asimilátmi, čo má vplyv na jej rozvoj (podobne ako pri prerezávaní), takže sú obmedzené i stimuly podporujúce silu rastu nadzemnej časti.

Pri marhuliach robíme tzv. Šittov rez v polovici júna. Tento rez spočíva v zakrátení letorastov dlhých 35 – 40 cm spravidla o jednu tretinu. Cieľom je podporiť sekundárny obrast a zabezpečiť väčšiu pravidelnosť v úrodnosti stromov.

Čo robí záhradkár v zime?

V januári a februári, ak nie je teplota nižšia ako -5°C môžeme urobiť rez drobného ovocia, nie však jadroviny a kôstkoviny. Nerobíme však radikálny rez, ale iba zrieďovací, pretože sa môžeme obrať o veľkú časť možnej úrody.

Zimný čas je vhodný aj na rez okrasných drevín a kríkov najmä na zmladzovanie starších krov.

V zime netreba zabudnúť na zalievanie vždyzelených kríkov a stromčekov v záhrade.

V prípade, že už vonku nie sú silné mrazy môžeme rezať vinič. Prúdenie miazgy vo viniči začína veľmi skoro, preto s rezom neotáľame. Pri neskorom reze dochádza k slzeniu viniča, pričom vinič stráca veľké množstvo miazgy. Odstraňujeme zbytočné, vyrodené a poškodené výhonky a ponechávame iba rodivé výhonky jednoročného dreva vyrastajúce z dvojročného dreva.

MÁTE VODU V BAZÉNE ZDRAVOTNE NEŠKODNÚ?

 

 

Čistá a zdravotne neškodná voda v bazéne neznamená iba jej mechanické čistenie ale aj pravidelná chemická úprava. Kontrolovať vodu v bazéne je nutné aspoň raz týždenne,

v ideálnom prípade dvakrát.

 

MERANIE pH

 

Prvým krokom je zmerať hodnotu pH, tzn. určiť či je voda zásaditá alebo kyslá. Na zmeranie slúžia jednoduché kvapkové či prúžkové testery. Hodnota pH vody v bazéne sa musí pohybovať v rozpätí 7,0 až 7,4. Pri pH vyššom ako 7,4 sa znižuje účinnosť chlórových prostriedkov a môžu sa tvoriť mliečne zákaly. Pri hodnote pod pH 7 korodujú kovové časti bazéna a dochádza k dráždeniu očí a pokožky.

Na úpravu pH sa používajú špeciálne prípravky. Kontrolu pH robíme aspoň raz týždenne v prípade vyšších teplôt aj častejšie.

 

TVRDOSŤ VODY

 

Tvrdosť vody znamená súčet obsahu horčíka a vápnika vo vode zisťujeme ju kvapkovými testermi. Odporúča sa kontrolovať minimálne raz za mesiac. Na úpravu tvrdosti vody v bazéne používame špeciálne vyvinuté prípravky. Kontrolovať tvrdosť vody je potrebné pri napustení prípadne po každom dopustení bazéna.

 

CHLÓROVANIE VODY

Chlórovanie čiže dezinfekcia je najdôležitejším ošetrením bazénovej vody. Pri využití chlóru predstavujú najvhodnejšie riešenie chlórové tablety . Tie sa starajú o to, že chlór sa do vody vypúšťa postupne a v správnom množstve. Voda bude správne ošetrená a neškodná pre zdravie. Chlórovú tabletu sa odporúča umiestniť do plaváka (plávajúceho alebo pevného), kde sa môže nastaviť, ako rýchlo sa má tableta rozpúšťať. Hodnoty chlóru je tiež potrebné kontrolovať aspoň raz týždenne kvapkovým testerom.

Prípravky na meranie pH, tvrdosti vody a prípravky na chlórovanie vody si môžete zakúpiť v našej predajni.

Váš tím MÔJ SVET