Používanie postrekov v záhradkárstve.

Prípravky, ktoré sa používajú na ochranu rastlín,stromov a krov, delíme na pesticídy a herbicídy.

Pesticídy slúžia na ochranu rastlín a rozdeľujeme ich na prípravky proti chorobám a proti škodcom. Herbicídy používame na likvidáciu burín v sadoch, záhradách a trávnikoch.

PESTICÍDY

Choroby, ktoré sa vyskytujú v mesiaci máj, sú múčnatka, chrastavitosť a pleseň cibuľová.

Múčnatka ohrozuje jablone a vyskytuje sa za teplého a suchého počasia. Prípravky, ktoré sa používajú proti múčnatke, sú Zato/v predaji do 01/2019/, Kumulus a Talent. Na jabloniach sa vyskytuje aj chrastavitosť, proti ktorej sa používajú prípravky Zato a Syllit.

Pleseň cibuľová je jednou z najzávažnejších ochorení cibule, pretože ohrozuje nie len množstvo úrody, ale aj skladovateľnosť cibule. Prípravky používané na ochranu cibule sú Infinito, Kuprikol a Signum.

Ak pestujete egreš, treba si dať pozor na americkú múčnatku. Predchádzať jej môžeme pomocou bioprípravku HF-Mycol alebo prípravku Infinito.

Medzi škodcov, ktoré ohrozujú jadroviny a ovocné dreviny, patrí obalovač jablčný, vošky, húsenice a roztoče na rastlinách. Prípravky ako Steward, Mavrik, Karate Zeon, Spintor, Dursban, Decis, Reldan, Mospilan/ v predaji do 10/2019/ zabránia škodcom napáchať škody na rastlinách a ovocných stromoch vo vašej záhrade.

HERBICÍDY

K ošetrovaniu rastlín neodmysliteľne patrí aj používanie herbicídov. Pri teplom počasí sa darí v záhrade nie len rastlinám, ale aj burine. Na jej likvidáciu môžete použiť prípravok Agil. Pri aplikácií akéhokoľvek herbicídu ho treba aplikovať na zelenú listovú plochu, inak burinu nezničíte.

Pozrite si náš aktuálny katalóg postrekov

SÍRA SK 520

SÍRA SK 520

KUPRIKOL 5x50 g

KUPRIKOL 5x50 g

Spintor 6 ml

Spintor 6 ml

Karate Zeon 5 ml

Karate Zeon 5 ml

Karate ZEON 20 ml

Karate ZEON 20 ml

K-Othrine 25 SC 25 ml

K-Othrine 25 SC 25 ml

Reldan 22 25 ml

Reldan 22 25 ml

BUMPER 25 EC 20 ml

BUMPER 25 EC 20 ml

Dursban 480 EC 10+10 ml

Dursban 480 EC 10+10 ml

Topas 100 EC 9 ml

Topas 100 EC 9 ml

Vertimec 018 EC 10 ml

Vertimec 018 EC 10 ml

Decis Protech 30 ml

Decis Protech 30 ml

Agil 100 EC 10 ml

Agil 100 EC 10 ml

Agil 100 EC 50 ml

Agil 100 EC 50 ml

HF - Mycol BIO 20 ml

HF - Mycol BIO 20 ml

HF - Mycol BIO 50 ml

HF - Mycol BIO 50 ml

Apollo 50 SC 8 ml

Apollo 50 SC 8 ml

Zelená skalica 1 kg

Zelená skalica 1 kg

Modrá skalica 0,5 kg

Modrá skalica 0,5 kg

KUPRIKOL 50 g

KUPRIKOL 50 g

Bulldock 25 EC 2x6 ml

Bulldock 25 EC 2x6 ml

Metarex 100 g

Metarex 100 g

KUMULUS WG 60 g

KUMULUS WG 60 g

KUMULUS WG 5x60 g

KUMULUS WG 5x60 g

CHAMPION 20 g

CHAMPION 20 g

Prolectus 6 g

Prolectus 6 g

Mospilan 20 SP 1,5 g

Mospilan 20 SP 1,5 g

Steward 0,8 g

Steward 0,8 g

Tanos 50 WG 6 g

Tanos 50 WG 6 g

Cabrio Top 20 g

Cabrio Top 20 g

Cabrio Top 3x20 g

Cabrio Top 3x20 g

NISSORUN 10 WP 20 g

NISSORUN 10 WP 20 g

ThiovitJet 60 g

ThiovitJet 60 g

ThiovitJet 5x60 g

ThiovitJet 5x60 g

Signum 7,5 g

Signum 7,5 g

ZDRAVÝ RAJČIAK 2,5 g

ZDRAVÝ RAJČIAK 2,5 g

ZDRAVÁ UHORKA 2,5 g

ZDRAVÁ UHORKA 2,5 g

ROCK EFFECT

ROCK EFFECT

AGROVITAL BIO 50 ml

AGROVITAL BIO 50 ml

AGROVITAL BIO 100 ml

AGROVITAL BIO 100 ml

STOMP 330 EC 100 ml

STOMP 330 EC 100 ml

NeemAzal BIO 100 ml

NeemAzal BIO 100 ml

MAVRIK 2 F 5 ml

MAVRIK 2 F 5 ml

Dicopur M 750 50 ml

Dicopur M 750 50 ml

Dicopur M 750 250 ml

Dicopur M 750 250 ml

BOFIX 50 ml

BOFIX 50 ml

BOFIX 100 ml

BOFIX 100 ml

BOFIX 250 ml

BOFIX 250 ml

Touchdown 100 ml

Touchdown 100 ml

Infinito 50 ml

Infinito 50 ml

PERETRIX CU

PERETRIX CU

KAPUT GREEN 250 ml

KAPUT GREEN 250 ml

KAPUT GREEN 500 ml

KAPUT GREEN 500 ml

Roundup BIAKTIV 1 l

Roundup BIAKTIV 1 l

 • SÍRA SK 520
 • KUPRIKOL 5x50 g
 • Spintor 6 ml
 • Karate Zeon 5 ml
 • Karate ZEON 20 ml
 • K-Othrine 25 SC 25 ml
 • Reldan 22 25 ml
 • BUMPER 25 EC 20 ml
 • Dursban 480 EC 10+10 ml
 • Topas 100 EC 9 ml
 • Vertimec 018 EC 10 ml
 • Decis Protech 30 ml
 • Agil 100 EC 10 ml
 • Agil 100 EC 50 ml
 • HF - Mycol BIO 20 ml
 • HF - Mycol BIO 50 ml
 • Apollo 50 SC 8 ml
 • Zelená skalica 1 kg
 • Modrá skalica 0,5 kg
 • KUPRIKOL 50 g
 • Bulldock 25 EC 2x6 ml
 • Metarex 100 g
 • KUMULUS WG 60 g
 • KUMULUS WG 5x60 g
 • CHAMPION 20 g
 • Prolectus 6 g
 • Mospilan 20 SP 1,5 g
 • Steward 0,8 g
 • Tanos 50 WG 6 g
 • Cabrio Top 20 g
 • Cabrio Top 3x20 g
 • NISSORUN 10 WP 20 g
 • ThiovitJet 60 g
 • ThiovitJet 5x60 g
 • Signum 7,5 g
 • ZDRAVÝ RAJČIAK 2,5 g
 • ZDRAVÁ UHORKA 2,5 g
 • ROCK EFFECT
 • AGROVITAL BIO 50 ml
 • AGROVITAL BIO 100 ml
 • STOMP 330 EC 100 ml
 • NeemAzal BIO 100 ml
 • MAVRIK 2 F 5 ml
 • Dicopur M 750 50 ml
 • Dicopur M 750 250 ml
 • BOFIX 50 ml
 • BOFIX 100 ml
 • BOFIX 250 ml
 • Touchdown 100 ml
 • Infinito 50 ml
 • PERETRIX CU
 • KAPUT GREEN 250 ml
 • KAPUT GREEN 500 ml
 • Roundup BIAKTIV 1 l
 • SÍRA SK 520

 • KUPRIKOL 5x50 g

 • Spintor 6 ml

 • Karate Zeon 5 ml

 • Karate ZEON 20 ml

 • K-Othrine 25 SC 25 ml

 • Reldan 22 25 ml

 • BUMPER 25 EC 20 ml

 • Dursban 480 EC 10+10 ml

 • Topas 100 EC 9 ml

 • Vertimec 018 EC 10 ml

 • Decis Protech 30 ml

 • Agil 100 EC 10 ml

 • Agil 100 EC 50 ml

 • HF - Mycol BIO 20 ml

 • HF - Mycol BIO 50 ml

 • Apollo 50 SC 8 ml

 • Zelená skalica 1 kg

 • Modrá skalica 0,5 kg

 • KUPRIKOL 50 g

 • Bulldock 25 EC 2x6 ml

 • Metarex 100 g

 • KUMULUS WG 60 g

 • KUMULUS WG 5x60 g

 • CHAMPION 20 g

 • Prolectus 6 g

 • Mospilan 20 SP 1,5 g

 • Steward 0,8 g

 • Tanos 50 WG 6 g

 • Cabrio Top 20 g

 • Cabrio Top 3x20 g

 • NISSORUN 10 WP 20 g

 • ThiovitJet 60 g

 • ThiovitJet 5x60 g

 • Signum 7,5 g

 • ZDRAVÝ RAJČIAK 2,5 g

 • ZDRAVÁ UHORKA 2,5 g

 • ROCK EFFECT

 • AGROVITAL BIO 50 ml

 • AGROVITAL BIO 100 ml

 • STOMP 330 EC 100 ml

 • NeemAzal BIO 100 ml

 • MAVRIK 2 F 5 ml

 • Dicopur M 750 50 ml

 • Dicopur M 750 250 ml

 • BOFIX 50 ml

 • BOFIX 100 ml

 • BOFIX 250 ml

 • Touchdown 100 ml

 • Infinito 50 ml

 • PERETRIX CU

 • KAPUT GREEN 250 ml

 • KAPUT GREEN 500 ml

 • Roundup BIAKTIV 1 l

 • SÍRA SK 520
 • KUPRIKOL 5x50 g
 • Spintor 6 ml
 • Karate Zeon 5 ml
 • Karate ZEON 20 ml
 • K-Othrine 25 SC 25 ml
 • Reldan 22 25 ml
 • BUMPER 25 EC 20 ml
 • Dursban 480 EC 10+10 ml
 • Topas 100 EC 9 ml
 • Vertimec 018 EC 10 ml
 • Decis Protech 30 ml
 • Agil 100 EC 10 ml
 • Agil 100 EC 50 ml
 • HF - Mycol BIO 20 ml
 • HF - Mycol BIO 50 ml
 • Apollo 50 SC 8 ml
 • Zelená skalica 1 kg
 • Modrá skalica 0,5 kg
 • KUPRIKOL 50 g
 • Bulldock 25 EC 2x6 ml
 • Metarex 100 g
 • KUMULUS WG 60 g
 • KUMULUS WG 5x60 g
 • CHAMPION 20 g
 • Prolectus 6 g
 • Mospilan 20 SP 1,5 g
 • Steward 0,8 g
 • Tanos 50 WG 6 g
 • Cabrio Top 20 g
 • Cabrio Top 3x20 g
 • NISSORUN 10 WP 20 g
 • ThiovitJet 60 g
 • ThiovitJet 5x60 g
 • Signum 7,5 g
 • ZDRAVÝ RAJČIAK 2,5 g
 • ZDRAVÁ UHORKA 2,5 g
 • ROCK EFFECT
 • AGROVITAL BIO 50 ml
 • AGROVITAL BIO 100 ml
 • STOMP 330 EC 100 ml
 • NeemAzal BIO 100 ml
 • MAVRIK 2 F 5 ml
 • Dicopur M 750 50 ml
 • Dicopur M 750 250 ml
 • BOFIX 50 ml
 • BOFIX 100 ml
 • BOFIX 250 ml
 • Touchdown 100 ml
 • Infinito 50 ml
 • PERETRIX CU
 • KAPUT GREEN 250 ml
 • KAPUT GREEN 500 ml
 • Roundup BIAKTIV 1 l