Údržba trávnika

Pokračovanie článku ako založiť trávnik.

ÚDRŽBA TRÁVNIKA

 

Po vyklíčení trávy je nutné trávnik nazaťažovať pokiaľ steblá nedosiahnu dĺžku aspoň 10cm. Pri tejto dĺžke stebiel je už dobre vyvinutý koreňový systém a postupne začína tráva odnožovať- začína sa vytvárať základ budúceho trávnatého koberca.

Pri dĺžke stebiel minimálne 10 cm je nutné urobiť prvú kosbu, ideálne obyčajnou kosou,

v prípadne väčšej plochy kosačkou s dokonale nabrúseným nožom. Zdôrazňujeme nabrúsený, ostrý nôž, v opačnom prípade prichádza k vytrhávaniu rastlín i s koreňmi.

V tejto fáze je trávnik úspešne založený a nastáva čas pravidelnej údržby.

Pravidelná údržba znamená kosenie, hnojenie, polievanie, vertikutácia a odburiňovanie.

Odburiňovaniu sa vo veľkej miere vyhneme pravidelným kosením trávnika. V prípade väčšieho množstva buriny môžeme použiť selektívny herbicíd, na trhu existuje viacero prípravkov stačí si iba vybrať a použiť podľa návodu.

Kosenie trávnika je jednou z najdôležitejších činností pri údržbe trávnika a hlavne pravidelnosť. Golfové trávniky a trávniky pre aktívny šport sa kosia denne a je nutné použiť vretenové kosačky. Na záhradách a trávnikoch pri domoch si vystačíme s rotačnou kosačkou, kosbu prevádzame aspoň raz za týždeň, ideálne dva krát. Bežné trávne zmesy nikdy nekosíme nižšie ako 2,5cm a taktiež trávnik nesmieme nechať prerásť do veľkej výšky. Zásadou je kosiť maximálne 1/3 dĺžky stebla. Posledné kosenie robíme po ukončení rastu na jeseň približne na začiatku novembra.

Hnojením trávnika dodávame živiny, ktoré sa prejavia v rýchlej obnove listov,

v dobrom odnožení trávnika, vo farbe a vitalite. Najdôležitejšie prvky výživy sú dusík a draslík. Dusík je základnou zložkou pri výžive rastlín. Jeho dostatok sa prejaví silným a zdravým rastom .Draslík podporuje dozrievanie pletív v listoch a podporuje ďalší rast a odnožovanie. Účinky draslíka nám pomôžu na jeseň kedy ho podávame vo vyšších dávkach, aby nám trávnik lepšie prezimoval.

Vertikutácia trávnika sa robí v jarných mesiacoch / apríl/, ale taktiež najneskôr na začiatku jesene /september/ . Prevzdušnenie trávnika môžeme robiť pomocou vertikutačných hrablí, alebo pomocou elektrických a motorových vertikutátorov. Vertikutáciou prichádza k prerezávaniu trávnika, odstraňovaniu starých odumretých častí trávy, machu a k prevzdušneniu pôdy a tým ľahšie prenikajú živiny, vlaha a vzduch ku koreňom trávy. Vetikutáciou dosiahneme hustejší rast a pružnosť trávnika. Kvalitne a správne ošetrený trávnik je krásnym doplnkom našej záhrady a priatelia Vám ho budú isto závidieť.

Určite si kladiete otázku prečo sme nespomenuli použitie trávových pásov a roliek už hotového predpestovaného trávnika. Tento spôsob /určite veľmi rýchly/ sa spája hlavne s jeseňou pretože koreňový systém sa musí prepojiť s podložím. Na jar a v lete sa tráva snaží o svoje rozmnožovanie a na jeseň posilňuje svoj koreňový systém a táto fáza pri položení predpestovaného trávnika je najdôležitejšia.

Príjemné chvíle pri zakladaní trávnika Vám praje tím MÔJ SVET.