Kedy rezať kôstkoviny?

Kedy rezať kôstkoviny?

 

Pri kôstkovinách poznáme dva druhy rezu.

Prvým je letný rez po zbere úrody t. j. približne v polovici augusta. Týmto rezom spomalíme rast nových letorastov /prírastkov/

Druhým je predjarný rez, týmto rezom prinútime predovšetkým staršie stromy k intenzívnemu rastu, t. j. urýchľujeme rast prírastkov. Rez robíme na prevod a dosiahneme presvetlenie koruny.

Podstatou tejto metódy je odstránenie časti konára rezom nad bočným konárikom

z neho vyrastajúcim vhodným smerom bez ponechania čapíka alebo kýpťa. 
V dôsledku takéhoto rezu sa zmenší veľkosť nadzemnej časti a počet rastových bodov (púčikov), ale na ponechanej časti zostanú zachované vrcholové púčiky, preto sa menej narušuje rovnováha a môže sa uplatniť autoregulačný mechanizmus. Zmenší sa i zásobovanie koreňovej časti asimilátmi, čo má vplyv na jej rozvoj (podobne ako pri prerezávaní), takže sú obmedzené i stimuly podporujúce silu rastu nadzemnej časti.

Pri marhuliach robíme tzv. Šittov rez v polovici júna. Tento rez spočíva v zakrátení letorastov dlhých 35 – 40 cm spravidla o jednu tretinu. Cieľom je podporiť sekundárny obrast a zabezpečiť väčšiu pravidelnosť v úrodnosti stromov.