Kosenie trávnika-prvá kosba a hnojenie.

Prvé kosenie trávnika realizujeme opatrne pri výške porastu  10-13 cm s nabrúsenou a ostrou kosou, prípadne kosačkou.

Ďaľšie kosenie robíme pravidelne podľa stavu porastu a typu trávnika, výšku kosenia však postupne znižujeme na približne 45mm podľa typu trávnika a spôsobu jeho využívania. Pokosenú hmotu porastu odstraňujeme, prípadne pri malých prírastkoch mulčujeme rozdrtenú do porastu, nie však častejšie ako jeden krát za týždeň, aby neprišlo k zaplstnateniu trávnika.

Po prvom kosení môžeme trávnik povalcovať ľahkým valcom, pritlačíme tým korienky mladých rastlín trávy k pôde.Valcovanie po ďalších kosbách nie je nutné.

Pri používaní minerálnych hnojív je najvhodnejšie aplikovať špeciálne trávnikárske hnojivá napr. TRAVSTAR či TRAVCERIT. Klasické hnojivá určené pre poľnohospodárske účely doporučujeme používať aplikovaním malých dávok a v kratších intervaloch.