Všeobecné obchodné podmienky a zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).


Vaše osobné údaje chránime

Od 25. mája 2018 platia v Európskej únii prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov. Podľa týchto pravidiel spravujeme aj tieto internetové stránky www.mojsvet.eu. Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú identifikovať fyzickú osobu na základe viacerých informácií a charakteristík. Patria sem napríklad údaje ako meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo kontaktné údaje.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu povinnosť. S osobnými údajmi ľudí, ktorí sa zapájajú do komunikácie na našich stránkach alebo sa zaregistrujú napríklad na odber noviniek z týchto stránok nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú, napríklad pre potrebu odoslania noviniek. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý na nejakej web stránke vyplní formulár, vyžiada si cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope, stiahne si zo stránok e-book alebo je adresátom noviniek, či cielenej marketingovej kampane.

MÔJ SVET ako PREVÁDZKOVATEĽ a správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je Ing. Milan Oravec so sídlom 951 17 Cabaj-Čápor, Cabaj 754, IČO 43099815, DIČ 1040939691, IČ DPH: SK1040939691 zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra pod číslom 430-29078. Osobné údaje získavame a spracovávame na základe služieb prevádzkovaných prostredníctvom webových stránok https://www.mojsvet.eu/. Prevádzkovateľom hostingu týchto stránok je spoločnosť WebyGroup s.r.o. Zvolen

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Prečo osobné údaje vyžadujeme a spracovávame

Osobné údaje vyžadujeme a spracovávame na účely marketingu, poskytnutia služieb alebo ich vyžadujeme pre prípad odpovede na zaslanú požiadavku zákazníka alebo za účelom vybavenia reklamácie.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Dopyt - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Chat - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Telefonický kontakt - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Osobná návšteva na predajni - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

 

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných verejných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Príjemcovia získaných osobných údajov - kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom má prístup správca osobných údajov, spoločnosť MÔJ SVET (živnosť Ing. Milan Oravec) a naše spolupracujúce osoby, ktoré spracúvajú účtovníctvo alebo zabezpečujú administráciu internetových stránok, rozosielanie noviniek, obchodných ponúk a podobne. Všetky spolupracujúce osoby sú poverené a majú prístup iba k takým údajom, ktoré sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a to po nevyhnutne nutnú dobu.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o stiahnutie brožúr, e-bookov, registrovali sa na našom webe pri akciách a súťažiach, zároveň mali záujem o odber noviniek spracovávame po dobu udelenia súhlasu až do doby odvolania, maximálne však 10 rokov. Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi na základe objednávky alebo faktúry spracovávame po dobu trvania záručných lehôt a po dobu určenú podľa zákona o účtovníctve.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracovávame majú tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

 

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Pošlite nám email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s informáciou, že svoj súhlas odvolávate. Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie iných povinností, ktoré ukladá zákon, alebo iný právny predpis.

Ako sa s nami skontaktovaťť

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. prípadne na telefónnom čísle +421 905 405 756.

V Cabaj-Čápore, 24.5. 2018

Ing. Milan Oravec
MÔJ SVET
www.mojsvet.eu


Viac informácií o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.